Senast ändrad
2023-04-16

Så behandlar vi dina personuppgifter

Läs om hur vi och våra teknikpartners och digitala tjänsteleverantörer hanterar dina personuppgifter.

Stiftelsen Time for Ghana behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Time for Ghana är Personuppgiftansvarig, medan huvudleverantören av våra webbtjänster, Sia Media, är vårt Personuppgiftsbiträde som i sin tur Underbiträden.

Här definierar vi hur vi som Personuppgiftsansvariga samlar in och behandlar dina personuppgifter, för vilket ändamål vi gör det samt hur du begär att få ta del av och/eller få dina personuppgifter raderade från våra system.

Personuppgifter vid "tippningar" via våra formulär på sajten

De personuppgifter du skickar in via våra tippningsformulär lagrar och behandlar vi med ditt samtycke som laglig grund. Ändamålet är att kunna administrera dina tippningar. Du lämnar ditt samtycke när du skickar in en tippning och godkänner att vi behandlar dina uppgifter enligt informationen på denna sida genom att kryssa för en ruta i formuläret.

Dina personuppgifter behandlas och lagras sedan våra administrationssystem. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att mejla info@timeforghana.se, varpå vi genast raderar alla dina personuppgifter från alla våra system inom 30 dagar.

Webbplats och digitala tjänster, leverantör

Vår huvudleverantör och partner av webblösningar är Sia Media, en svensk digitalbyrå. Sia Media hanterar vår webbplats och de system som innefattas i administrationen av mottagna tippningar.

What’s a Rich Text element?

What’s a Rich Text element?

What’s a Rich Text element?

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Hjälp till!
Vårt arbete är helt och hållet beroende av stöd från dig och alla andra som vill vara med och göra skillnad. Hjälp till!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Säg hej!

Ta kontakt med oss

Mejla, skriv, ring eller följ oss i sociala medier!