för utsatta barn i ghana

Vad är Time for ghana?

Time for Ghana startade 2012 som ett ideellt insamlingsprojekt och är idag en stiftelse. Vi stöttar barnhemsbarn och utsatta familjer på Ghanas landsbygd med skolstarter och självförsörjning. Genom att utmana oss i olika motionslopp och tävlingar där vår sluttid tippas gör vi detta möjligt.

Vilka är vi?

Vi heter Jenny Grip och Elin Ekerheim, och det är vi som på fritiden driver Time for Ghana. Vi gillar att träna och att anta olika sorters idrottsliga utmaningar där utmaningarna växer för varje år. 

Under ett grisigt cykelpass 2012 ställde vi oss själva frågan: varför? Vart finns tjusningen i motvind, snöblandat regn, för lite kläder och punktering mitt ute ingenstans? Vårt svar blev: vi gör det inte för oss, vi gör det för någon annan istället. Att bli större, bättre och starkare tillsammans är något som peppar och driver oss framåt.

bakgrund

Vi har sedan start valt att satsa på skola för utsatta barn i barnhem och i fattiga områden på Ghanas landsbygd. Skolan ger kunskap och kunskap ger makt och goda framtidsutsikter. Vi började med att stötta de barnhemsbarn som vi först kom i kontakt med. Elva barn som då var äldst på barnhemmet och som inte kom vidare i sin skolutveckling stöttade vi under tre års tid med högstadiestudier och yrkesförberedande praktik.

När projektet sedan tog slut vidgade vi vyarna och valde att göra kortare insatser för fler barn och deras familjer i fattiga byar på Ghanas landsbygd. Förutom skolstarter har vi även bidragit med höns och getter för att öka inkomstkällan till utsatta familjer.

Time for Ghana i korthet

utmaningar

Vi gillar att träna och tävla, och har lyckats kombinera det med välgörenhet. Vi utmanar människor att med enkla medel bli delaktiga i vår välgörenhet.

tävlingar

Genom att människor via donationer tippar på de lopp och tävlingar vi deltar i, samlar vi in pengar till utsatta familjer och barnhemsbarn i Ghana.

Se aktuella tävlingar på Facebook!

en halv miljon

Sedan 2012 har vi tillsammans med stöd av tusentals personer fått ihop över en halv miljon kronor som oavkortat gått till både korta och långa projekt i Ghana.

Följ oss på facebook

Psst, vi finns också på Instagram!

utmaningar

Vi gillar att träna och tävla, och har lyckats kombinera det med välgörenhet. Vi utmanar människor att med enkla medel bli delaktiga i vår välgörenhet.

tävlingar

Genom att människor via donationer tippar på de lopp och tävlingar vi deltar i, samlar vi in pengar till utsatta familjer och barnhemsbarn i Ghana.

en halv miljon

Sedan 2012 har vi tillsammans med stöd av tusentals personer fått ihop över en halv miljon kronor – som oavkortat gått till både korta och långa projekt i Ghana.

Copyright © Stiftelsen Time for Ghana | 2017
Skapad pro bono av stolt partner: